Artikel 3.79 Bkl

1. Instrumentaanbieders dragen gezamenlijk voor een vierde deel bij aan de kosten van de toelatingsorganisatie, bedoeld in artikel 7an, tweede lid, van de Woningwet.
2. De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks een tarief vast waarmee zij de individuele bijdrage van een instrumentaanbieder jaarlijks achteraf vaststelt op basis van de inzet van het instrument voor kwaliteitsborger geteld naar het aantal bouwprojecten en, in het geval van een woningbouwproject, geteld naar het aantal woningen.
3. Bij ministeriële regeling wordt een rekenmethodiek vastgesteld voor het bepalen van de individuele bijdrage, bedoeld in het tweede lid.

Rechtspraak artikel 3.79 Bkl (verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten)

Artikel 3.79 Bkl verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.