Artikel 8.79 Bkl

Deze afdeling heeft betrekking op rijksmonumentenactiviteiten die niet zijn aangewezen als vergunningvrije activiteiten in hoofdstuk 13 van het Besluit activiteiten leefomgeving en is opgenomen met het oog op het behoud van cultureel erfgoed.

Rechtspraak artikel 8.79 Bkl (toepassingsbereik en oogmerk rijksmonumentenactiviteit)

Artikel 8.79 Bkl toepassingsbereik en oogmerk rijksmonumentenactiviteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.