Artikel 5.78z Bkl

1. De artikelen 5.78v, 5.78w, 5.78x en 5.78y worden alleen toegepast als:
a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u, te voldoen; en
b. de overschrijding van de grenswaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt.
2. Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Rechtspraak artikel 5.78z Bkl (overschrijding grenswaarde geluid – maatregelen)

Artikel 5.78z Bkl overschrijding grenswaarde geluid - maatregelen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.