Artikel 5.78y Bkl

1. Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u, als aan de gevel van het geluidgevoelige gebouw waarop de grenswaarde wordt overschreden, bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen die:
a. bestaan uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of
b. borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.
2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt in het omgevingsplan bepaald dat de gevel een niet- geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is.

Rechtspraak artikel 5.78y Bkl (overschrijding grenswaarde; niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen)

Artikel 5.78y Bkl overschrijding grenswaarde; niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.