Artikel 5.64 Bkl

1. Aan artikel 5.59, tweede lid, wordt voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.65.
2. In afwijking van het eerste lid kan aan artikel 5.59, tweede lid, worden voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70 of 5.71.

Rechtspraak artikel 5.64 Bkl (verhouding met aanvaardbaarheid)

Artikel 5.64 Bkl verhouding met aanvaardbaarheid
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.