Artikel 5.78aa Bkl

1. Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u, als:
a. zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen; en
b. geen andere dan de maatregelen, bedoeld in artikel 5.78z, in aanmerking komen om het geluid te laten voldoen aan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u.
2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt in het omgevingsplan bepaald dat de gevel een niet- geluidgevoelige gevel is.

Rechtspraak artikel 5.78aa Bkl (overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen; niet- geluidgevoelige gevel)

Artikel 5.78aa Bkl overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen; niet- geluidgevoelige gevel
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.