Artikel 5.58 Bkl

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als één activiteit beschouwd:
a. een activiteit als bedoeld in de afdelingen 3.3 tot en met 3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
b. als het gaat om andere activiteiten dan bedoeld onder a, meerdere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die:
1°. rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan; of
2°. elkaar functioneel ondersteunen.

Rechtspraak artikel 5.58 Bkl (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit)

Artikel 5.58 Bkl meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.