Artikel 5.78ae Bkl

1. Deze subparagraaf is van toepassing op het geluid door:
a. verharde gemeentewegen en waterschapswegen, niet zijnde een erf in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde; en
b. lokale spoorwegen die niet op grond van artikel 2.13a, eerste lid, van de wet zijn aangewezen.
2. Deze subparagraaf is niet van toepassing op:
a. een weg of spoorweg waarop paragraaf 5.1.4.2a.3 van toepassing is;
b. een wijziging van een weg of spoorweg of het gebruik van een spoorweg waarop paragraaf 5.1.4.2a.3 niet van toepassing is op grond van artikel 5.78j of 5.78k; en
c. het geluid op een niet-geluidgevoelige gevel.

Rechtspraak artikel 5.78ae Bkl (toepassingsbereik geluid verharde gemeentewegen en lokale spoorwegen)

Artikel 5.78ae Bkl toepassingsbereik geluid verharde gemeentewegen en lokale spoorwegen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.