Artikel 5.78ai Bkl

In een omgevingsplan dat een wijziging in de geluidoverdracht in een geluidaandachtsgebied toelaat, wordt voor geluidgevoelige gebouwen die als gevolg van die wijziging een significante toename van geluid ondervinden bepaald of:
a. geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om de toename van het geluid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken; of
b. geluidwerende maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.53.

Rechtspraak artikel 5.78ai Bkl (indirecte akoestische effecten van wijzigingen in geluidaandachtsgebied)

Artikel 5.78ai Bkl indirecte akoestische effecten van wijzigingen in geluidaandachtsgebied
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.