Artikel 3.39 Bkl

1. Bij de toepassing van de artikelen 3.35, 3.36 en 3.37 wordt het gezamenlijke geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen bepaald.
2. Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.
3. Artikel 3.38, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4. Op het bepalen van het gezamenlijke geluid zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Rechtspraak artikel 3.39 Bkl (vaststellen geluidproductieplafond: bepalen gezamenlijk geluid)

Artikel 3.39 Bkl vaststellen geluidproductieplafond: bepalen gezamenlijk geluid
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.