Artikel 12.27a Bkl

Bij de toepassing van artikel 8.0a, tweede lid, is in ieder geval sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties voor zover de activiteit niet in strijd is met een eerder verleende omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.

Rechtspraak artikel 12.27a Bkl (tijdelijke beoordelingsregel eerder verleende omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Artikel 12.27a Bkl tijdelijke beoordelingsregel eerder verleende omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.