Artikel 3.51 Bkl

1. Het aantal reductiepunten voor een geluidgevoelig cluster is de som van de reductiepunten voor alle geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onder a, in dat geluidgevoelige cluster.
2. Het aantal reductiepunten per geluidgevoelig gebouw als bedoeld in het eerste lid is het aantal, bedoeld in bijlage Va.
3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid is artikel 3.50, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 3.51 Bkl (bepalen reductiepunten voor geluidgevoelig cluster)

Artikel 3.51 Bkl bepalen reductiepunten voor geluidgevoelig cluster
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.