Artikel 8.0d Bkl

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit van nationaal belang, zijn op de beoordeling van de aanvraag van overeenkomstige toepassing:
a. de regels, bedoeld in artikel 9.1, tweede lid;
b. de artikelen 9.2 en 9.3; en
c. op grond van artikel 2.34, vierde lid, van de wet gegeven instructies over omgevingsplannen.
2. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd als:
a. de omgevingsplanactiviteit zou leiden tot een situatie die niet is toegelaten op grond van een regel, artikel of instructie als bedoeld in het eerste lid; of
b. de omgevingsplanactiviteit betrekking heeft op een voorbeschermingsregel in het omgevingsplan die is gesteld bij een voorbereidingsbesluit van een bestuursorgaan van het Rijk.

Rechtspraak artikel 8.0d Bkl (doorwerking instructieregels, instructies en voorbereidingsbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit van nationaal belang)

Artikel 8.0d Bkl doorwerking instructieregels; instructies en voorbereidingsbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit van nationaal belang
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.