Artikel 8.3a Bkl

Deze afdeling is van toepassing op vergunningplichtige bouwactiviteiten als bedoeld in de artikelen 2.25 en 2.26 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en is opgenomen met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en duurzaamheid en bruikbaarheid.

Rechtspraak artikel 8.3a Bkl (toepassingsbereik en oogmerk vergunningplichtige bouwactiviteiten)

Artikel 8.3a Bkl toepassingsbereik en oogmerk vergunningplichtige bouwactiviteiten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.