Artikel 3.48 Bkl

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
geluidgevoelig cluster: een of meer bijeengelegen geluidgevoelige gebouwen die een significante vermindering van het geluid door een weg of spoorweg ondervinden door een aaneengesloten geluidbeperkende maatregel;
geluidreductie: geluidreductie als bedoeld in artikel 3.50;
maatregelpunt: rekeneenheid waarin de kosten voor het treffen van de geluidbeperkende maatregel zijn uitgedrukt, bepaald volgens de bij ministeriële regeling gestelde regels; reductiepunt: rekeneenheid voor de beoordeling van de financiële doelmatigheid van geluidbeperkende maatregelen voor een geluidgevoelig cluster;
situatie zonder maatregelen: situatie waarin:
a. een weg of spoorweg voldoet aan de eisen van artikel 3.29; en
b. geen geluidbeperkende maatregelen, waarvoor maatregelpunten gelden, zijn getroffen.

Rechtspraak artikel 3.48 Bkl (begripsbepalingen geluidbeperkende maatregelen)

Artikel 3.48 Bkl begripsbepalingen geluidbeperkende maatregelen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.