Artikel 5.90 Bkl

1. Paragraaf 5.1.4.6 is van toepassing op het toelaten:
a. op een locatie van een activiteit, anders dan het wonen, die geur veroorzaakt op een geurgevoelig gebouw, dat is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit; of
b. van een geurgevoelig gebouw waarop geur wordt veroorzaakt door een activiteit, anders dan het wonen, die op een locatie is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
2. In afwijking van het eerste lid is paragraaf 5.1.4.6, met uitzondering van artikel 5.92, niet van toepassing als het gaat om de geur door een activiteit op een geurgevoelig gebouw dat is toegelaten voor een duur van minder dan tien jaar.

Rechtspraak artikel 5.90 Bkl (toepassingsbereik paragraaf 5.1.4.6 Bkl)

Artikel 5.90 Bkl toepassingsbereik paragraaf 5.1.4.6 Bkl
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.