Artikel 12.31 Bkl

De verplichting op grond van artikel 8.97c, tweede lid, van dit besluit geldt niet tot het bij koninklijk besluit bepaalde tijdstip, bedoeld in artikel 22.5, tweede lid, van de wet, tenzij sprake is van een regel of een instructie waarin een termijn is gesteld als bedoeld in artikel 8.97c, derde lid, van dit besluit.

Rechtspraak artikel 12.31 Bkl (overgangsrecht verplichting intrekken vergunning omgevingsplanactiviteit van nationaal belang)

Artikel 12.31 Bkl overgangsrecht verplichting intrekken vergunning omgevingsplanactiviteit van nationaal belang
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.