Artikel 8.74g Bkl

Aan een omgevingsvergunning die in overeenstemming met artikel 8.74b, tweede lid, voor een Natura 2000-activiteit wordt verleend, wordt een voorschrift verbonden dat de plicht inhoudt om compenserende maatregelen als bedoeld in artikel 8.74b, tweede lid, onder c, te treffen.

Rechtspraak artikel 8.74g Bkl (voorschrift compensatie Natura 2000-activiteit)

Artikel 8.74g Bkl voorschrift compensatie Natura 2000-activiteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.