Artikel 5.78w Bkl

Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat door wijziging van een gebruiksfunctie van een bestaand bouwwerk dat geen geluidgevoelig gebouw is, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u, als de grenswaarde met niet meer dan 5 dB wordt overschreden.

Rechtspraak artikel 5.78w Bkl (overschrijding grenswaarde geluid bij functiewijziging)

Artikel 5.78w Bkl overschrijding grenswaarde geluid bij functiewijziging
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.