Artikel 5.78v Bkl

Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u, als:
a. de grenswaarde met niet meer dan 5 dB wordt overschreden;
b. het gebouw op een locatie wordt toegelaten ter vervanging van een op het tijdstip van de vaststelling van het omgevingsplan bestaand geluidgevoelig gebouw; en
c. het aantal geluidgevoelige gebouwen met meer geluid dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 5.78u, niet wezenlijk toeneemt.

Rechtspraak artikel 5.78v Bkl (omgevingsplan overschrijding grenswaarde bij vervangende nieuwbouw)

Artikel 5.78v Bkl omgevingsplan overschrijding grenswaarde bij vervangende nieuwbouw
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.