Artikel 3.46 Bkl

1. Bij de vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde kan worden bepaald dat aan het geluidproductieplafond wordt voldaan op het tijdstip dat een wijziging van de weg, de spoorweg of het industrieterrein of een maatregel aan of bij de weg, de spoorweg of het industrieterrein is gerealiseerd.
2. Als sprake is van bijzondere omstandigheden kan bij de vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde worden bepaald dat gedurende een termijn van ten hoogste vijf jaar niet aan dat geluidproductieplafond hoeft te worden voldaan. Daarbij kan worden bepaald:
a. in welke mate en hoe lang het geluidproductieplafond mag worden overschreden; of
b. dat geluidbeperkende of geluidwerende maatregelen worden getroffen.
3. Paragraaf 3.5.4.2 is niet van toepassing als bij de vaststelling van een geluidproductieplafond alleen het in het eerste lid bedoelde tijdstip of de in het tweede lid bedoelde termijn wordt bepaald.

Rechtspraak artikel 3.46 Bkl (afwijkend tijdstip en afwijkende termijn voor voldoen aan geluidproductieplafond)

Artikel 3.46 Bkl afwijkend tijdstip en afwijkende termijn voor voldoen aan geluidproductieplafond
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.