Artikel 5.73 Bkl

1. Een omgevingsplan bepaalt dat de waarden die het omgevingsplan bevat voor geluid door een activiteit op geluidgevoelige gebouwen of in geluidgevoelige ruimten niet van toepassing zijn op:
a. het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval; en
b. onversterkt menselijk stemgeluid, tenzij het muziekgeluid is of daarmee is vermengd.
2. Als een omgevingsplan naast of in plaats van de waarden regels bevat over geluid, zien die niet op activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a.

Rechtspraak artikel 5.73 Bkl (omgevingsplan uitzonderingen geluidbronnen)

Artikel 5.73 Bkl omgevingsplan uitzonderingen geluidbronnen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.