Artikel 3.84 Bkl

1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor op welke wijze een kwaliteitsborger de eisen voor de toepassing ervan in zijn administratieve organisatie opneemt en ziet ten minste op:
a. het vastleggen van de gegevens van de rechtspersoon of natuurlijk
persoon die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging;
b. het vastleggen van de gegevens van de personen die de kwaliteitsborging feitelijk uitvoeren en de wijze waarop gewaarborgd wordt dat zij aan de krachtens artikel 3.83 gestelde kennis-, opleidings- en ervaringseisen voldoen;
c. het vastleggen van de wijze waarop informatie over de kwaliteitsborging en de vermelding van de daarvoor verantwoordelijke personen actueel gehouden wordt;
d. het bijhouden van een ordentelijke administratie van de gegevens en bescheiden over de kwaliteitsborging.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het bepaalde in het eerste lid.

Rechtspraak artikel 3.84 Bkl (administratieve organisatie kwaliteitsborger)

Artikel 3.84 Bkl administratieve organisatie kwaliteitsborger
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.