Artikel 5.78l Bkl

1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het geluid door wegen en spoorwegen op geluidgevoelige gebouwen.
2. Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door de gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is.
3. Bij de toepassing van het eerste lid wordt in ieder geval voldaan aan artikel 5.78p.
4. Aan het tweede lid wordt voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.78m.
5. In afwijking van het vierde lid kan aan het tweede lid worden voldaan door toepassing te geven aan artikel 5.78n of 5.78o.

Rechtspraak artikel 5.78l Bkl (geluid in geluidaandachtsgebied – rekening houden met en aanvaardbaarheid)

Artikel 5.78l Bkl geluid in geluidaandachtsgebied - rekening houden met en aanvaardbaarheid
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.