Artikel 3.78 Bkl

1. De instrumentaanbieder betaalt een vergoeding aan de toelatingsorganisatie voor de kosten die samenhangen met het behandelen van een aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsboring tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en het bijhouden van de gegevens in het register, bedoeld in artikel 7ai, eerste lid, onder a tot en met c, van de Woningwet.
2. De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks tarieven vast, evenals de wijze van betaling daarvan, voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste lid.

Rechtspraak artikel 3.78 Bkl (vergoeding behandeling aanvraag en register)

Artikel 3.78 Bkl vergoeding behandeling aanvraag en register
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.