Artikel 3.18 Bkl

1. Deze afdeling is van toepassing op het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen.
2. Bij de toepassing van deze afdeling worden geluidgevoelige gebouwen in aanmerking genomen die:
a. zijn toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit; en
b. geheel of gedeeltelijk in een geluidaandachtsgebied liggen.
3. In afwijking van het eerste lid is deze afdeling niet van toepassing op het geluid:
a. op een geluidgevoelig gebouw dat op een industrieterrein ligt; of
b. op een niet-geluidgevoelige gevel.
4. In afwijking van het tweede lid wordt een geluidgevoelig gebouw dat op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is toegelaten voor een duur van niet meer dan tien jaar niet in aanmerking genomen.

Rechtspraak artikel 3.18 Bkl (toepassingsbereik geluid)

Artikel 3.18 Bkl toepassingsbereik geluid
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.