Artikel 3.26 Bkl

Deze paragraaf is van toepassing op:
a. verharde gemeentewegen en waterschapswegen, niet zijnde een erf in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde; en
b. lokale spoorwegen die niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen.

Rechtspraak artikel 3.26 Bkl (toepassingsbereik geluid gemeentewegen en lokale spoorwegen)

Artikel 3.26 Bkl toepassingsbereik geluid gemeentewegen en lokale spoorwegen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.