Artikel 3.36 Bkl

Voor een provinciale weg die binnen een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom ligt, kan bij de vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.35, met ten hoogste 5 dB worden overschreden, als die overschrijding redelijkerwijs niet is te voorkomen.

Rechtspraak artikel 3.36 Bkl (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde provinciale wegen binnen bebouwde kom)

Artikel 3.36 Bkl vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde provinciale wegen binnen bebouwde kom
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.