Artikel 5.78a Bkl

1. Bij de toepassing van paragraaf 5.1.4.2a is het geluid:
a. bij wegen, spoorwegen en industrieterreinen met geluidproductieplafonds als omgevingswaarden: het geluid bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds; en
b. bij wegen en spoorwegen zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarden: het geluid in een voor het verkeer op die weg of spoorweg maatgevend jaar.
2. Bij het bepalen van het geluid door wegen en spoorwegen zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarden wordt het geluid door alle tot die geluidbronsoort behorende wegen of spoorwegen betrokken.
3. Bij het bepalen van het geluid door een gemeenteweg en een lokale spoorweg waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 3.27, tweede lid, wordt het geluid door die gemeenteweg en die spoorweg gezamenlijk beschouwd.
4. Op het bepalen van het geluid zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Rechtspraak artikel 5.78a Bkl (waarde van het geluid wegen, spoorwegen en industrieterreinen)

Artikel 5.78a Bkl waarde van het geluid wegen; spoorwegen en industrieterreinen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.