Artikel 12.8 Bkl

Bij de toepassing van afdeling 3.5 en de paragrafen 5.1.4.2a.2, 5.1.4.2a.3, 5.1.4.2a.5 en 5.1.4.2a.6 wordt een geluidgevoelig gebouw niet in aanmerking genomen als het gaat om:
a. een bijbehorend bouwwerk dat alleen is toegelaten op grond van artikel 22.36, aanhef en onder a, onder 1° of 2°, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder c, van de wet; of
b. een bouwwerk waarin huisvesting in verband met mantelzorg alleen is toegelaten op grond van artikel 22.36, aanhef en onder c, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder c, van de wet.

Rechtspraak artikel 12.8 Bkl (vergunningvrije gebouwen en mantelzorgwoningen bruidsschat niet geluidgevoelig)

Artikel 12.8 Bkl vergunningvrije gebouwen en mantelzorgwoningen bruidsschat niet geluidgevoelig
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.