Artikel 2.27 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien een bouwplan – ter afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide voorbereidingsprocedure) – in strijd is met een provinciale verordening is het College van B&W in beginsel gehouden om een als verklaring van geen bedenkingen (ex artikel 2.27 Wabo) aan te merken ontheffing aan het college van gedeputeerde staten te vragen, tenzij het een andere grond heeft om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren (bijvoorbeeld omdat het bouwplan niet past binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid) (Raad van State 22 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:732)

Omgevingsvergunning strijd met provinciale verordening ontheffing
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.