Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een omgevingsvergunning (bouwen en/of strijdig gebruik met het bestemmingsplan) die vóór inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan is verleend, geeft geen zelfstandige toestemming om – bij strijd met het nieuwe plan – van het nieuwe plan af te wijken. Het vergunde gebruik kan wel – onder omstandigheden – onder het overgangsrecht (artikel 3.2.2 Bro) van het nieuwe plan vallen (Raad van State 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3623)

Omgevingsvergunning strijd nieuw bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.