Artikel 6:11 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule bij een besluit is in beginsel sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb, als een belanghebbende daarop een beroep doet en als hij aangeeft dat de termijnoverschrijding daarvan het gevolg is. Dit is anders als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende wist dat hij/zij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken. Indien de belanghebbende al voor de afloop van de termijn werd bijgestaan door een professionele rechtshulpverlener, dan is – gelet op de vereiste kennis van deze verlener en het feit dat zijn/haar kennis in dit verband aan de belanghebbende kan worden toegerekend – in beginsel geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb (Raad van State 21 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2131)

Ontbreken rechtsmiddelenclausule besluit verschoonbare termijnoverschrijding
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.