Artikel 6:13 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De ontvankelijkheid is in beginsel een ambtshalve te beoordelen aspect. De beoordeling hiervan vindt dus ook plaats als geen van de procespartijen de ontvankelijkheid ter discussie heeft gesteld. Weliswaar heeft de Raad van State in de uitspraak van 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1730, overwogen dat een belanghebbende niet langer ambtshalve door de bestuursrechter wordt tegengeworpen dat het bezwaar niet tijdig was, maar dan moet wel sprake zijn van de in die uitspraak opgenomen of daarmee vergelijkbare situatie (redelijkerwijs verwijt beroep ex artikel 6:13 Awb) (Raad van State 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:76)

Ontvankelijkheid ambtshalve te beoordelen aspect
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.