Artikel 2.10 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Overlast en hinder als gevolg van geluid en trilling bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden op grond van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo betreffen een uitvoeringsaspect. Dit aspect (i) heeft geen betrekking op de rechtmatigheid van de omgevingsvergunning en (ii) speelt dus geen rol bij de vraag of het College van B&W in redelijkheid omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen (artikel 2.10 Wabo) (Raad van State 20 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2345)

Overlast hinder geluid trilling uitvoering omgevingsvergunning
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.