Artikel 6.2 lid 2 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Toepassing percentage normaal maatschappelijk risico (artikel 6.2 lid 2 onder b Wro):
– Indien de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid past –> drempel van 5 procent;
– Indien aan één van beide indicatoren maar voor een deel wordt voldaan –> drempel van 4 procent;
– Indien aan één van beide indicatoren in zijn geheel niet wordt voldaan of indien aan beide indicatoren deels wordt voldaan –> drempel van 3 procent;
– Indien slechts aan één van beide indicatoren voor een deel wordt voldaan, of indien aan beide indicatoren in het geheel niet wordt voldaan –> minimumforfait van 2 procent.
Raad van State 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2402

Percentage normaal maatschappelijk risico
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.