Artikel 3.1.6 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een planologische functiewijziging zonder uitbreiding van de bebouwde oppervlakte is in beginsel geen nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro, tenzij de functiewijziging van zodanige aard en omvang is dat hier wel sprake van is (Raad van State 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2517)

Planologische functiewijziging zonder uitbreiding geen nieuwe stedelijke ontwikkeling
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.