Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

In een geschil over planschade ex artikel 6.1 Wro is artikel 40d van de Onteigeningswet (complexbenadering) niet van toepassing. In de Wro is ook niet bepaald dat planschade wordt vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 40d van de Onteigeningswet. Er valt, zonder nadere toelichting, niet in te zien dat de uit de eigen aard van het onteigeningsrecht voortvloeiende correcties op de werkelijke waarde, als bedoeld in de artikelen 40c tot en met 40f van de Onteigeningswet, in dit geval bij de begroting van de omvang van geleden planschade per de daarvoor relevante peildatum zouden moeten worden toegepast (Raad van State 5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1337)

Planschade complexbenadering Onteigeningswet
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.