Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het vergelijken van planologische regimes voor (eventuele) planschade ex artikel 6.1 Wro is niet de feitelijke situatie, maar hetgeen op grond van het oude planologische regime maximaal kon worden gerealiseerd relevant, ongeacht of de verwezenlijking van de planologische mogelijkheden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (Raad van State 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7254)

Planschade feitelijke situatie niet relevant

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.