Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het beoordelen of sprake is van een planologisch nadeliger situatie ex artikel 6.1 lid 1 Wro (planschade) moet worden uitgegaan van het gebruik van het gebouw of de gronden door de doelgroep waarop het nieuwe planologische regime betrekking heeft (Raad van State 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1251)

Planschade gebruik gebouw of gronden door doelgroep

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.