Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Vanaf de datum van inwerkingtreding van een planologisch besluit kan planschade in de vorm van inkomensderving worden geleden (artikel 6.1 lid 2 Wro). Bij het bepalen van de hoogte van de schade bestaande uit inkomensderving is van belang of, en zo ja, hoe lang de onderneming na de peildatum nog kon worden voortgezet met dezelfde inkomsten als voor de inwerkingtreding van het nieuwe planologische besluit (Raad van State 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3602)

Planschade inkomensderving inwerkingtreding besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.