Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het vergelijken van planologische regimes voor (eventuele) planschade ex artikel 6.1 Wro moet worden uitgegaan van een maximale planologische invulling, tenzij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt uit te sluiten dat deze maximale invulling gerealiseerd kon of kan worden (Raad van State 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7254)

Planschade maximale invulling tenzij

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.