Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Gemist voordeel uit de op de peildatum niet aangevangen bedrijfsactiviteiten komt niet voor tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wro in aanmerking, tenzij op de peildatum ononmkeerbare investeringen zijn gedaan en de planologische maatregel de exploitatie niet onmogelijk maakt (Raad van State 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1621)

Planschade niet aangevangen bedrijfsactiviteiten

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.