Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de bepaling van de waardevermindering in het kader van planschade ex artikel 6.1 Wro is maatgevend welke prijs een redelijk denkend en handelend koper voor de onroerende zaak zou hebben geboden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van het nieuwe planologische regime en op het tijdstip direct daarna, uitgaande van hetgeen maximaal op grond van het oude en nieuwe planologische regime kon worden gerealiseerd (Raad van State 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1439)

Planschade prijs waardevermindering redelijk denkend koper

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.