Artikel 6.3 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de beoordeling of een planologische verandering buiten het eigen perceel voor de aanvrager voorzienbaar was voor planschade ex artikel 6.3 onder a Wro, is alleen de planologische situatie ten tijde van de aankoop van het eigen perceel van belang (Raad van state 21 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU8882)

Planschade voorzienbaar buiten eigen perceel

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.