Artikel 6.3 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De voorzienbaarheid van een planologische wijziging ex artikel 6.3 onder a Wro (planschade) dient beoordeeld te worden aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van de investeringsbeslissing voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen (Raad van state 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:757)

Planschade voorzienbaarheid planologische wijziging
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.