Artikel 6.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een verleende vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO (oud) wordt gelijkgesteld met een beschikking eerste fase en met deze vrijstelling is op zichzelf nog geen omgevingsvergunning in de zin van artikel 6.1 lid 2 onder c Wro gegeven, daarvoor is ook een beschikking tweede fase vereist. De dag waarop de beschikking tweede fase wordt verleend moet daarom worden aangemerkt als de peildatum voor planschade (Raad van State 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:218)

Planschade vrijstelling WRO
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.