Artikel 6.2 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Normaal maatschappelijk risico als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wro en risicoaanvaarding / voorzienbaarheid als bedoeld in artikel 6.3 Wro zijn zelfstandige criteria voor de beoordeling van de vergoedbaarheid van planschade. Indien een planologische ontwikkeling geheel voorzienbaar is, hoeft de omvang van de schade niet te worden bepaald en hoeft de vraag of de eventuele schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort, niet beantwoord te worden (Raad van State 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2109)

Planschade zelfstandige criteria vergoedbaarheid
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.