Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als het bestuursorgaan het besluit wil handhaven, de gebreken herstelt en andere partijen zich daarover in voldoende mate hebben uitgelaten, dan kunnen de rechtsgevolgen van het besluit in stand worden gelaten (mits het herstelde besluit in rechte in stand kan blijven) (artikel 8:72 Awb) (Raad van State 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:504)

Rechtsgevolgen besluit kunnen in stand blijven als herstelde besluit in stand kan blijven

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.