Artikel 8:51a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een rechter moet eerst nagaan of de rechtsgevolgen van een te vernietigen besluit in stand kan worden gelaten of dat hij zelf in de zaak kan voorzien. Pas als dit niet kan, dan moet hij nagaan of een bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51a Awb kan worden toegepast (Centrale Raad van Beroep 3 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO3642)

Rechtsgevolgen in stand of bestuurlijke lus
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.